آموزش

پمپ های مخصوص استخر

پمپ های مخصوص استخر

استفاده از پمپ های مخصوص استخر به جای ...

لوله های مورد استفاده در سیستم استخر

لوله های مورد استفاده در سیستم استخر

نکات حائز اهمیت در انتخاب نوع و جنس ...

لوله های متداول در اجرای تأسیسات مکانیکی استخر

لوله های متداول در اجرای تأسیسات مکانیکی استخر

لوله های گالوانیزه از گذشته تا به امروز ...

فیلترهای غیر فلز

فیلترهای غیر فلز

استفاده از فیلترهای غیر فلزی با راندمان و ...

سیلیس های مصنوعی

سیلیس های مصنوعی

استفاده از سیلیس های مصنوعی به جای استفاده ...

مبدل های با راندمان بالا

مبدل های با راندمان بالا

استفاده از مبدل های با راندمان بالا به ...

سیستم های ضدعفونی پیشرفته

سیستم های ضدعفونی پیشرفته

سیستم های ضدعفونی پیشرفته متداول ترین سیستم ضد ...

دستگاه کنترل PH

دستگاه کنترل PH

دستگاه کنترل PH کنترل PH یکی از اقدامات ...

دیگ های چگالشی

دیگ های چگالشی

استفاده از دیگ های چگالشی به جای دیگ ...

آب بندی کاسه استخر

آب بندی کاسه استخر

سیستم های نوین جهت آب بندی کاسه استخر ...

واتر استاپ PVC

واتر استاپ PVC

واتر استاپ PVC نوار واتراستاپ P.V.C ...

جذابیت استخر

جذابیت استخر

استفاده از تجهیزات و پبشنهادات تفریحی جهت افزایش ...

روکش استخر

روکش استخر

استفاده از روکش استخر جهت کاهش مصرف انرژی ...

پروژه استخر و جکوزی قلات

پروژه استخر و جکوزی قلات

پروژه جناب آقای مهندس احمدی - استخرو جکوزی - ...

پروژه استخر شیشه ایی قلات

پروژه استخر شیشه ایی قلات

پروژه جناب آقای باقری استخر شیشه ...

استخر پروژه-ملوسجان

استخر پروژه-ملوسجان

استخر پروژه جناب آقای رضایی-ملوسجان ...

پروژه استخر صدرا

پروژه استخر صدرا

 پروژه استخر جناب آقای مهندس صفری- ...

پروژه آبنمای نیایش

پروژه آبنمای نیایش

پروژه آبنمای جناب آقای مهندس ...

پروژه آبنمای بیمارستان پیوند اعضا صدرا

پروژه آبنمای بیمارستان پیوند اعضا صدرا

پروژه آبنمای بیمارستان پیوند اعضا ...