آموزش

فیلترهای غیر فلز
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

فیلترهای غیر فلز

استفاده از فیلترهای غیر فلزی با راندمان و ...

سیلیس های مصنوعی
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

سیلیس های مصنوعی

استفاده از سیلیس های مصنوعی به جای استفاده ...

دستگاه کنترل PH
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

دستگاه کنترل PH

دستگاه کنترل PH کنترل PH یکی از اقدامات ...

دیگ های چگالشی
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

دیگ های چگالشی

استفاده از دیگ های چگالشی به جای دیگ ...

واتر استاپ PVC
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

واتر استاپ PVC

واتر استاپ PVC نوار واتراستاپ P.V.C ...

جذابیت استخر
۱۹ آبان ۱۳۹۸
۱ دیدگاه

جذابیت استخر

استفاده از تجهیزات و پبشنهادات تفریحی جهت افزایش ...

روکش استخر
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

روکش استخر

استفاده از روکش استخر جهت کاهش مصرف انرژی ...

چراغ های استخری
۱۴ اسفند ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

چراغ های استخری

چراغ استخری وجود روشنایی در استخر  باعث کارایی آن ...

انواع روکش استخر
۱۴ اسفند ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

انواع روکش استخر

انواع روکش استخر موثرترین روش برای کاهش هزینه های ...

انواع آبنما
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

انواع آبنما

انواع آبنما به حرکت نمایشی آب به درون یک ...

انواع واتر استاپ
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

انواع واتر استاپ

واتراستاپ چیست؟آب بند یا واتراستاپ یکی از عناصر ...