آموزش

فیلترهای غیر فلز
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

فیلترهای غیر فلز

استفاده از فیلترهای غیر فلزی با راندمان و ...

سیلیس های مصنوعی
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

سیلیس های مصنوعی

استفاده از سیلیس های مصنوعی به جای استفاده ...

دستگاه کنترل PH
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

دستگاه کنترل PH

دستگاه کنترل PH کنترل PH یکی از اقدامات ...

دیگ های چگالشی
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

دیگ های چگالشی

استفاده از دیگ های چگالشی به جای دیگ ...

واتر استاپ PVC
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

واتر استاپ PVC

واتر استاپ PVC نوار واتراستاپ P.V.C ...

جذابیت استخر
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

جذابیت استخر

استفاده از تجهیزات و پبشنهادات تفریحی جهت افزایش ...

روکش استخر
۱۹ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

روکش استخر

استفاده از روکش استخر جهت کاهش مصرف انرژی ...

پروژه ساخت استخر شیشه ایی درقلات

پروژه ساخت استخر شیشه ایی درقلات

طراحی و اجرای جکوزی و استخر شیشه ای در شیراز پروژه ساخت استخر شیشه ای و جکوزی جناب آقای مهندس باقری، موقعیت در: منطقه قلات  طراحی جکوزی و استخر شیشه ...

پروژه استخر صدرا

پروژه استخر صدرا

طراحی و اجرای استخر روبازر در شیراز پروژه استخر و آبنما جناب آقای مهندس صفری ، موقعیت در : منطقه قلات شیراز تجهیزات طراحی استخر در شیراز: اجرا و طراحی ...