طراح، مجری و تامین کننده استخر عمومی و آبدرمانی تخصصی بعثت

طراح، مجری و تامین کننده استخر عمومی و آبدرمانی تخصصی


طراح، مجری و تامین کننده استخر عمومی و آبدرمانی تخصصی بعثت در شیراز خانم دکتر کاشرفی فرد.

اجرای سیستم تصفیه و گرمایش استخر آب درمانی-شیراز در خیابان بعثت.

تامین تجهیزات تصفیه و گرمایش استخر آب درمانی.

تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on.
زمستان ۹۸.

استخر دکتر کاشرفی فرد
پروژه استخر دکتر کاشرفی فرد
اجرای پروژه آب درمانی دکتر کاشرفی فرد
مجموعه آب درمانی و استخر دکتر کاشرفی فرد
پروژه مجموعه آبی دکتر کاشرفی یرد
پروژه بعثت
موتورخانه استخر بعثت
مراحل اجرای پروژه بعثت
استخر عمومی سرپوشیده بعثت
سونا بخار استخر بعثت
مراسم بازگشایی استخر بعثت
اجرای پروژه استخر بعثت دکتر کاشرفی فرد
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.