آب بندی کاسه استخر

سیستم های نوین جهت آب بندی کاسه استخر
آب بندی استخرها همیشه مشکلات بزرگی را برای صاحبان استخرها به وجود می آورد. در استخرها هم بایستی بتن را آب بند نمود و هم لوله ها و تجهیزاتی که بتن را قطع می کنند. مانند لوله ها و …. . لذا در ادامه مختصری در رابطه با این موضوع شرح داده خواهد شد.

– افزودنی های پودری یا مایع جهت آب بند نمودن بتن
واترپروف بتن به دو فرم مایع و پودری عرضه می گردد و پس از افزوده شدن به بتن، شبکه‌ها و مجاری و فضا‌های خالی ناشی از عدم تراکم بتن یا ترک‌هائی که دراثر انقباض حاصل از تبخیر آب در بتن پدید می آید را پر نموده واز نم زدگی و نفوذ آب به داخل بتن جلوگیری به عمل می آورد.

خواص و اثرات:
۱. جلوگیری از نفوذ آب به داخل بتن
۲. جلوگیری از نفوذ یون کلر وسایر مواد شیمیایی خورنده به داخل بتن
۳. کاهش سرعت کربناتی شدن
۴. افزایش مقاومت دربرابر نمک های یخ زدا
۵. مقاوم دربرابر ایجاد جلبک برروی سطح بتن

Sara Shirazi
در تاریخ 10 نوامبر 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.