تامین تجهیزات و اجرای استخر، استخر کودک، جکوزی، سونا و مجموعه آبی پروژه جناب دکتر خشنود در شیراز، خیابان قصردشت

این مجموعه شامل:

 استخر بزرگسالان،

استخر کودک

جکوزی ۴ نفره

و سونا 

می باشد

ایران استخر مجری و تامین کننده تجهیزات استخر، جکوزی و سونای پروژه می باشد

طراحی معماری:

جناب مهندس صابری

-طراح تاسیسات:

جناب مهندس علویان

تامین تجهیزات و اجرای استخر، استخر کودک، جکوزی، سونا و مجموعه آبی پروژه جناب دکتر خشنود در شیراز، خیابان قصردشت 1
تامین تجهیزات و اجرای استخر، استخر کودک، جکوزی، سونا و مجموعه آبی پروژه جناب دکتر خشنود در شیراز، خیابان قصردشت 2
تامین تجهیزات و اجرای استخر، استخر کودک، جکوزی، سونا و مجموعه آبی پروژه جناب دکتر خشنود در شیراز، خیابان قصردشت 3
تامین تجهیزات و اجرای استخر، استخر کودک، جکوزی، سونا و مجموعه آبی پروژه جناب دکتر خشنود در شیراز، خیابان قصردشت 4
تامین تجهیزات و اجرای استخر، استخر کودک، جکوزی، سونا و مجموعه آبی پروژه جناب دکتر خشنود در شیراز، خیابان قصردشت 5
تامین تجهیزات و اجرای استخر، استخر کودک، جکوزی، سونا و مجموعه آبی پروژه جناب دکتر خشنود در شیراز، خیابان قصردشت 6
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.