اجرای استخر آب گرم سرباز با تجهیزات و لوازم تصفیه و گرمایش استخر اسپانیایی، برند کریپسول، در شیراز، در منطقه سرسبز و زیبای قلات