پروژه اجرای سیستم تصفیه و گرمایش موتورخانه جکوزی-شهرستان خنج

اجرای سیستم تصفیه و گرمایش موتورخانه جکوزی–استان بوشهر، شهرستان خنج

-تامین تجهیزات تصفیه و گرمایش جکوزی-تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on
پاییز ۹۸

پروژه اجرای سیستم تصفیه و گرمایش موتورخانه جکوزی-شهرستان خنج 1
پروژه اجرای سیستم تصفیه و گرمایش موتورخانه جکوزی-شهرستان خنج 2
پروژه اجرای سیستم تصفیه و گرمایش موتورخانه جکوزی-شهرستان خنج 3
پروژه اجرای سیستم تصفیه و گرمایش موتورخانه جکوزی-شهرستان خنج 4
پروژه اجرای سیستم تصفیه و گرمایش موتورخانه جکوزی-شهرستان خنج 5
پروژه اجرای سیستم تصفیه و گرمایش موتورخانه جکوزی-شهرستان خنج 6
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.