پروژه طراحی و اجرای سیستم گرمایش استخر و جکوزی و سونای بخار-صدرا

طراحی و اجرای سیستم گرمایش استخر و جکوزی و سونای بخار-شیراز در شهرک صدرا

تامین تجهیزات تصفیه و گرمایش استخر با برند kripsol اسپانیا-تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on آمریکا
زمستان ۹۸

پروژه طراحی و اجرای سیستم گرمایش استخر و جکوزی و سونای بخار-صدرا 1
پروژه طراحی و اجرای سیستم گرمایش استخر و جکوزی و سونای بخار-صدرا 2
پروژه طراحی و اجرای سیستم گرمایش استخر و جکوزی و سونای بخار-صدرا 3
پروژه طراحی و اجرای سیستم گرمایش استخر و جکوزی و سونای بخار-صدرا 4
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.