پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت

پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش


اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش و تصفیه کاسه جکوزی و استخر-شیراز در خیابان قصردشت.

– تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش (pimtas) و چسب مخصوص weld.on.
پاییز ۹۸.

پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش
پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت 1
پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت 2
پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت 3
پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت 4
پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت 5
پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت 6
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.