پروژه ساخت استخر-درمانگاه دماوند صدر

ساخت استخر- بخش آب درمانی درمانگاه دماوند صدرا

استخر آب درمانی-ساخت حوضچه آب سرد-لوله کشی استخر و جکوزی-سیمانکاری استخر و جکوزی-آب بندی استخر و جکوزی-اجرای-سرامیک استخر و جکوزی-اجرای موتورخانه استخر و جکوزی-تامین پمپ استخر و جکوزی
تامین فیلتر استخر و جکوزی-تامین تجهیزات موتورخانه استخر و جکوزی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.