پروژه در حال اجرای سیستم تصفیه و گرمایش استخر آب درمانی-خیابان بعثت

در حال اجرای سیستم تصفیه و گرمایش استخر آب درمانی-شیراز در خیابان بعثت-تامین

تجهیزات تصفیه و گرمایش استخر آب درمانی-تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on
زمستان ۹۸

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.