پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت

اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش و تصفیه کاسه جکوزی و استخر-شیراز در خیابان قصردشت

تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on
پاییز ۹۸

پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت 1
پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت 2
پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت 3
پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت 4
پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت 5
پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت 6
پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت 7
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.