اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-صدرا

اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-صدرا

Sara Shirazi
در تاریخ 20 می 2020

اجرای پروژه آب درمانی تخصصی دماوند سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش و تصفیه کاسه جکوزی، حوضچه آب سرد، استخر آب درمانی ۱ ، استخر آب درمانی ۲، حمام مغربی و اتاق ماساژ و سونای بخار در شیراز در شهرک صدرا. -تامین تجهیزات تصفیه و گرمایش جکوزی، دو عدد استخر ،حمام مغربی و اتاق ماساژ و سونای بخار با برند کریپسول و فلکسی نوکس اسپانیایی و هلو فنلاند -تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on - اجرای آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی مجموعه آب درمانی - اجرای عملیات سیمانکاری و عایق بندی تخصصی کاسه های دو عدد استخر ، جکوزی و حوضچه آب سرد و حمام مغربی ...

ادامه مطلب
اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-قم آباد

اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-قم آباد

Sara Shirazi
در تاریخ 30 ژانویه 2020

اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش و تصفیه کاسه جکوزی، استخر سرپوشیده، سونای خشک و سونای بخار در شیراز در خیابان قم آباد قصردشت -تامین تجهیزات تصفیه و گرمایش جکوزی، استخر با برند کریپسول و فلکسی نوکس اسپانیایی -تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on - اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی کاسه استخر و جکوزی تابستان و پاییز ۹۶

ادامه مطلب
اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-صدرا

اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-صدرا

Sara Shirazi
در تاریخ 30 ژانویه 2020

اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش و تصفیه کاسه جکوزی، استخر سرپوشیده، سونای خشک و سونای بخار-شیراز، شهرک صدرا در منطقه پردیس -تامین تجهیزات تصفیه و گرمایش جکوزی، استخر ،سونای خشک و سونای بخار با برند کریپسول و فلکسی نوکس اسپانیایی و هلو فنلاند - اجرای سیستم گرمایش با پکیج چگالشی فرولی ایتالیا -تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on تابستان۹۵

ادامه مطلب
جرای پروژه آب درمانی تخصصی دماوند

جرای پروژه آب درمانی تخصصی دماوند

Sara Shirazi
در تاریخ 30 ژانویه 2020

اجرای پروژه آب درمانی تخصصی دماوند سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش و تصفیه کاسه جکوزی، حوضچه آب سرد، استخر آب درمانی ۱ ، استخر آب درمانی ۲، حمام مغربی و اتاق ماساژ و سونای بخار در شیراز در شهرک صدرا. -تامین تجهیزات تصفیه و گرمایش جکوزی، دو عدد استخر ،حمام مغربی و اتاق ماساژ و سونای بخار با برند کریپسول و فلکسی نوکس اسپانیایی و هلو فنلاند -تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on - اجرای آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی مجموعه آب درمانی - اجرای عملیات سیمانکاری و عایق بندی تخصصی کاسه های دو عدد استخر ، جکوزی و حوضچه آب سرد و حمام مغربی ...

ادامه مطلب
پروژه اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-گویم

پروژه اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-گویم

Sara Shirazi
در تاریخ 30 ژانویه 2020

جرای سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش و تصفیه کاسه جکوزی ۴ نفره سرباز بر روی بام، جکوزی سر پوشیده در داخل ساختمان، استخر سرباز، استخر سرپوشیده، سونای خشک و سونای بخار در شیراز در منطقه گویم -تامین تجهیزات تصفیه و گرمایش دو عدد جکوزی، دو عدد استخر، سونای خشک و سونای بخار با برند کریپسول و فلکسی نوکس اسپانیایی و هلو فنلاندی- اجرای سیستم گرمایش با پکیج چگالشی wolf آلمان-تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on پاییز ۹۸

ادامه مطلب
پروژه اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات موتورخانه-صدرا

پروژه اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات موتورخانه-صدرا

Sara Shirazi
در تاریخ 30 ژانویه 2020

اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات موتورخانه گرمایش و تصفیه جکوزی ۴نفره، استخر، سونای خشک، سونای بخار و حمام مغربی در شیراز در شهرک صدرا منطقه پردیس -تامین تجهیزات تصفیه و گرمایش استخر، جکوزی، سونای خشک و سونای بخار و حمام مغربی با برند kripsol اسپانیا، flexinox اسپانیا و Hello فنلاند-تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر و جکوزی با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on تابستان ۹۵

ادامه مطلب
پروژه اجرای سیستم لوله کشی وتاسیسات گرمایش-قصردشت

پروژه اجرای سیستم لوله کشی وتاسیسات گرمایش-قصردشت

Sara Shirazi
در تاریخ 30 ژانویه 2020

اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش و تصفیه کاسه و موتورخانه جکوزی ۴ نفره و سونای بخار در شیراز در خیابان قصردشت تامین تجهیزات تصفیه و گرمایش جکوزی و سونا-تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on-اجرای آرماتوربندی،قالب بندی و بتن ریزی کاسه جکوزی پاییز و زمستان ۹۸

ادامه مطلب
پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت

پروژه اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش-خیابان قصردشت

Sara Shirazi
در تاریخ 30 ژانویه 2020

اجرای انتظار سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش و تصفیه کاسه جکوزی و استخر-شیراز در خیابان قصردشت تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on پاییز ۹۸

ادامه مطلب
پروژه اجرای استخر، سونا و جکوزی-فرهنگ شهر

پروژه اجرای استخر، سونا و جکوزی-فرهنگ شهر

Sara Shirazi
در تاریخ 28 ژانویه 2020

اجرای سیستم لوله کشی و تاسیسات گرمایش و تصفیه کاسه جکوزی ۶ نفره، استخر ، سونای خشک و بخار - شیراز در میدان معلم (فرهنگ شهر) تامین تجهیزات تصفیه و گرمایش جکوزی-تامین لوله اتصالات upvc مخصوص استخر با برند پیمتاش(pimtas) و چسب مخصوص weld.on پاییز ۹۸

ادامه مطلب